Welcome to Euro Dental Centar
Terezije bb, 71000 Sarajevo
(Economic city of Skenderija)
Contact us
+387 61 513 456
Mon - Fri: 10am - 18pm
Saturday: 09am - 14pm
All types of dental repair and treatment

U našoj oprdinaciji radimo sve vrste popravaka, liječenja i nadogradnji zuba. Za restauracije karioznih lezija i nadogradnji zuba isključivo koristimo kompozitne materijale (bijele plombe). Materijali izrađeni od vještačkih smola garantuju kvalitet uz oblik i boju prilagođenu baš vama.